Red dot ဆုိင္တစ္ဆုိင္အျဖစ္ရပ္တည္လုိက္ပါ

ေငြေပးေခ်မႈႈႈႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
ပိုမိုလြယ္ကူေသာဘဝဆီသို ့

ဆိုင္ေပါင္း (၂၁,၀၀၀) ေက်ာ္ Red dot နွင့္အတူပူးေပါင္းရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကိုအခုပဲေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ

ဗီဒီယိုအက်ဥ္း
လုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား

ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကိုပိုမိုလြယ္ကူစြာ
ေပးေခ်နုိင္ပါၿပီ။

Red dot ဆုိတာကေတာ့ ေငြေပးေခ်နည္းအသစ္ေတြကုိ ယူေဆာင္လာျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ကြန္ယက္တစ္ခုအေနျဖင့္ျမန္ဆန္စြာ တည္ေဆာက္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ြႏု္ပ္တုိ့၏ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ နီးစပ္ရာ Red dot ဆုိင္မ်ားမွတဆင့္ လူတိုင္းအတြက္ရရွိႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္

ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ

Red dot ရဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ့ ေန႔စဥ္ဘဝကို ပိုမို လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း၊ Red dot Pay ျဖင့့္ အြန္လိုင္း ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ လစဥ္ေၾကးမ်ားကို လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ေပးေဆာင္ျခင္း၊ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူနုိင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ခံစားနုိ္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နီးစပ္ရာ Red dot ဆိုင္သို႔ ဒီေန႔ပဲ သြားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။

ပိုမိုသိရွိရန္
စတုိးဆုိင္ပို္င္ရွင္မ်ားအတြက္

ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္လိိုက္ပါ။

Red dot က သင့္ဆုိင္၏ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြျခင္း မ်ားကုိ ပုိမုိရွင္းလင္း လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ သင့္ဆုိင္ကုိ အားေပးသူ မ်ားအတြက္လည္း ေက်နပ္စရာ ေကာင္းလာမွာျဖစ္ၿပီး သင့္အတြက္ အက်ိုးအျမတ္ မ်ားစြာ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Red dot နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ပိုမိုသိရွိရန္
လတ္တေလာလႈပ္ရွားမႈမ်ား

Red dot မွသတင္းမ်ားႏွင့္ပြဲမ်ား

News

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
News

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ မွ ၂၅ )

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
News

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ နို၀င္ဘာ ၅ မွ ၁၁)

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္း တုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္ေတြကုိ သင့္ဆုိင္မွာ စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႕မွ သင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ အသင့္ ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္