သတင္းႏွင့္ပြဲမ်ား

We regret to let you know that Red dot Magazine has now stopped for future issues.

News

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ မွ ၁၉)

  • by
  • 13 Nov 2017

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီး၊ ဘုရားဖူးခရီးေတြ သြားရတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေ၀းကစာေတြ၊ ပစၥည္းေတြ၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတ...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
News

Social Media Marketing ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း ၁၀ ခ်က္

  • by
  • 07 Nov 2017

Content နဲ႕ Social Media Marketing ကုိသာ လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္ လုိအပ္တဲ့ေနရာ အစီအစဥ္ တက်အသုံးျပဳတတ္မယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ Customer ေတြပုိမုိမ...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
News

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာ ၆ မွ ၁၂)

  • by
  • 06 Nov 2017

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ၀င္ေငြ သိသိသာသာ တိုးလာမယ္။ ရာထူးတက္သလို အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ ႀကံဳလိမ...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
News

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ မွ ႏို၀င္ဘာ ၅)

  • by
  • 30 Oct 2017

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ကံေတာ္ေတာ္နိမ့္ပါတယ္။ ဘာမဆို သတိႀကီးစြာထားဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္သမွ် ဒုကၡဆိုသလိုျဖစ္ေနမယ္။ အလုပ္ေတ...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
News

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ မွ ၂၂)

  • by
  • 16 Oct 2017

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ အလုပ္ကိစၥ၊ ေငြကိစၥေတြမွာ အပ်က္အစီး အဆံုးအ႐ံႈးမ်ားတတ္တယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့ကိစၥေတြ လြဲေခ်ာ္ကုန္တ...

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္
စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

သင့္ရဲ့လုပ္ငန္းတုိးတက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို Red dot မွကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ပဲ Red dot ကုိဆက္သြယ္ျပီး ဖုန္းေဘလ္မွအစ တျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ေတြကုိ သင္႔ဆုိင္မွာစတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလုိက္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္
Customer Support

အကူအညီရယူလိုပါသလား?

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ Red dot Customer Care အဖြဲ႔မွ သင့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔အသင့္ရွိေနပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္