Red dot for businesses

သင္႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
Red dot Network မွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း

Sign up

Red dot နဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္တဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘယ္လုိအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိမလဲ

Red dot သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔စတုိးဆုိင္မ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာအေထာက္အပံံ့လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနရာေဒသအမ်ားအျပား၌ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ Red dot ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ဖုန္းေငြၿဖည့္ၿခင္း၊ အြန္လုိင္းေဘလ္ေပးေဆာင္ၿခင္း၊ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ Red dot မွ သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႏွင္႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိပါသည္။

 • စက္ကေလးတစ္လံုးထဲမွ ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ိဳးစံု၏ ေငြျဖည္႔တန္ဖိုးမ်ိဳးအစားအစံုရရွိျခင္း။

 • MPT GSM, Ooredoo, Telenor, MEC CDMA, Y-Talk, iflix ႏွင္႔ Viber Out ေငြျဖည္႔ ေဘလ္မ်ားရရွိျခင္း။

 • စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္ႏႈန္းထားမ်ား ရွိျခင္း။

 • သင္႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြျဖည္႔ကဒ္ ထိန္းသိမ္း သိုေလွာင္ ရာတြင္ လြယ္ကူမႈရွိျခင္း။

 • ေငြျဖည္႔ကဒ္မ်ားျပတ္လပ္သြားသည္႔ ျပႆနာမရွိေတာ႔ဘဲ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားမွာကိုလည္း စိတ္ပူစရာမလိုျခင္း။

 • ခဲျခစ္ကဒ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ရသည္႔ ယင္းႏွင္႔ ဆက္စပ္သည္႔ ျပႆနာမ်ားအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏုိုင္ျခင္း။

 • ေန႔စဥ္ သင္႔လက္က်န္စာရင္းမ်ားကို ပရင္႔ထုတ္ကာ အခ်ိန္မေရြး စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း။

Top-Up

Red dot Network ႏွင္႔ ဘာေၾကာင္႔ ခ်ိတ္ဆက္သင္႔တာလဲ။

သင့္ကုမၸဏီ၏သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအတြက္ လစဥ္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားမွတ္တမ္းျပဳစုဝယ္ယူရာတြင္ေပးရသည့္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းသည့္ဒုကၡမွကင္းေဝးေစပါသည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္လြယ္ကူလာေစရန္ သင့္လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး Red dot က ကူညီေပးပါမည္။ တိုက္ရိုက္ေငြျဖည့္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈကို Red dot က ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။  

Red dot ရဲ႕ နည္းပညာပါတနာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေၾကျငာရန္အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းေဘလ္ ျဖည္႔ေပးသည္႔ ကံစမ္းမဲ ပရိုမိုးရွင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ Red dot မွ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈ ပါတနာအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါၿပီ။ လူႀကီးမင္းတို႔ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး အသင္႔ေတာ္ဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ Red dot မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။ Red dot နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ လူႀကီးမင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်င္သည္႔ Mobile Top Up ျဖည္႔ေပးသည္႔ ပရိုးမိုးရွင္းေတြ ျပဳလုပ္ရာမွာ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းမ်ားသက္သာေစျခင္း၊ top up ကဒ္မ်ား ျပန္လည္ စီစစ္စစ္ေဆးၿပီး top up ျဖည္႔သြင္းေပးဖို႔အတြက္ လူအင္အားမ်ား အသံုးျပဳဖို႔မလိုျခင္း စသည္႔ အက်ိဳးထူးေတြအျပင္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူသူ ကံစမ္းမဲ ေပါက္သူေတြ ထံကိုလည္း ၎တို႔ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္႔ ဆုေတြကို အမွားအယြင္းမရွိ မွန္မွန္ကန္ကန္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ျဖင္႔ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။

Red dot Network ႏွင္႔လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား

 • Samsung Mobile Top Up Promotion
 • Colgate Super Strong Scholar Program
 • DRVR Top-up Services
 • Acecook Lucky Draw

လူႀကီးမင္းတို႔လည္း ပရိုမိုးရွင္း campaigns မ်ား ျပဳလုပ္လိုပါက ဒီေနရာမွာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည္႔သြင္းလိုက္ျခင္းျဖင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးမွ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါလိမ္႔မည္။

Red dot Network မွ အခမဲ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

စက္အသံုးျပဳပံု အသံုးျပဳနည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသေပးျခင္း

စက္တပ္ဆင္ေရးအဖြဲ႔မွ စက္လာေရာက္တပ္ဆင္
ၿပီး စက္အသံုးျပဳပံု အသံုးျပဳနည္းမ်ားကို တစ္ခါတည္း ရွင္းလင္းျပသေပးပါမည္။

သက္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္မ်ားကုိ ထားရွိေပးျခင္း

ပိုမို အဆင္ေျပေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားကို တစ္ခါတည္း ေပးထားခဲ႔ပါမည္။

ပထမဆံုး ေငြျဖည့္ PIN မ်ား အတြက္ စကၠဴလိပ္မ်ား ထားရွိေပးျခင္း

ပထမဆံုး ေငြျဖည္႔ PIN မ်ား အဆင္ေျပေျပ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ စကၠဴလိပ္ (၅) လိပ္ကိုလည္း ေပးထားခဲ႔ပါမည္။

Customer Care Team သို. ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္း

ေငြျဖည္႔ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ခုအမွားအယြင္းရွိပါက Red dot Customer Care Team ကို မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီထိ (သို႔) သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

အင္တာနက္ ေဘလ္မ်ားကုိ Red dot မွ က်ခံေပးျခင္း

Red dot Terminal သံုးစြဲမႈအတြက္ ကုန္က်သည္႔ အင္တာနက္ ေဘလ္မ်ားကို Red dot Network ဘက္မွ က်ခံေပးသြားပါမယ္။

အခမဲ့ ျပဳျပင္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း

စက္ပစၥည္းေကာင္းမြန္စြာအလုပ္မလုပ္ပါက အခမဲ႔ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ (အသံုးျပဳသူ၏ အမွားေၾကာင္႔ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား အက်ံဳးမ၀င္ပါ)

Want to streamline your business?

သင္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား
အဆင္ေျပေစဖုိ႔
Red dot Network နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္လုိက္ပါ

ေအာက္ပါေဖာင္ကုိျဖည္႔စြက္ျပီး ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။
Red dot မွမၾကာခင္ဆက္သြယ္သြားပါမယ္။

captcha

အသစ္ရယူရန္