စတုိးဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္

အခ်ိန္မကုန္ပဲ သင့္လုပ္ငန္းကုိ ႀကီးပြားတုိးတက္ေစျခင္း

အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း

Red dot
ဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းရဲ႕
အက်ိဳးေက်းဇူး

Red dot Network မွာ ဆိုင္ပို္င္ရွင္ျဖစ္လာျခင္းက သင့္ဆိုင္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေစနိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပုိမိုအက်ုိးသက္ေရာက္မႈရွိလာျခင္း

ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထိန္္းသိမ္းျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ေပ။ Red dot ႏွင့္ ဆုိရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ဆုိင္မွာ အမ်ားႀကီး ထိ္န္းသိမ္းစရာ မလုိေတာ့ဘဲ ဖုန္းကဒ္ အမ်ိူးအစားေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေငြျဖည့္ ပမာဏမ်ုိးစံုကုိ ျပတ္လပ္မႈ မရွိပဲ အလြယ္တကူ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံမႈကိုတိုးပြားပါ။

သင့္ဆုိင္တြင္ Red dot စက္ရွိေနျခင္းျဖင့္ ေစ်းဝယ္သူ မ်ားျပားလာမွာပါ။ Red dot စက္မွတဆင္႔ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း ဆုိတာေတြ လုပ္ႏုိင္မွာပါ။

သင့္ Red dot ဆုိင္တြင္ အသားတင္ အျမတ္ဝင္ေငြကုိ ပုိမုိတုိးပြားေအာင္ ျပုလုပ္ပါ။

အမ်ားျပည္သူယုံျကည္တဲ့ Red dot အမွတ္တံဆိပ္၊ အျခားမည္သူႏွင့္မ်ွ မတူ ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တုိ့ေၾကာင့္ သင့္ Red dot ဆုိင္သည္ အၿမဲတမ္းကုိ ဝယ္ယူသူ အမ်ားအျပားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ ေနရာတစ္ ေနရာ ျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။

သင့္လုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေစနုိင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Red dot မွသင့္လုပ္ငန္း ပုိမုိႀကီးပြားတုိးတတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပုိမိုသက္သာေစျပီး အက်ိဳးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

အီလက္ထေရာနစ္ေငြျဖည့္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိလြယ္ကူစြာစီမံခံခြဲႏုိင္ျခင္း

ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဘယ္ေတာ့ မွ ျပတ္လပ္သြားမွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ သင့္ဆိုင္မွာ ကဒ္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာအတြက္ ေနရာ အခက္အခဲ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ စက္တစ္ လံုးတည္းနဲ႔ပဲ အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။

အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္း

Red dot စက္ကို အသံုးျပဳရတာ အရမ္း လြယ္ကူ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ သင္ ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ သင့္ကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး နဲ႔ ေလ့က်င့္ အကူအညီ ေပးဖို႔ အသင့္ရွိေန ပါတယ္။

အာမခံေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား

သင့္ရဲ့ဆိုင္မွာ ပစၥည္းျပတ္လပ္ျခင္း မရွိတဲ့ အတြက္ သင့္ဆိုင္အားေပးသူမ်ား သင့္ အ ေပၚမွာ ပိုမိုယံုၾကည္ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေရာင္းဖို႔ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးသြားတာ မ်ိုး ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ ပါ ဘူး။

ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ဝယ္လုိအားေပၚမူတည္၍ ေန့စဥ္အေရာင္း မွတ္တမ္း မ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ ရယူလုိက္ပါ။ ေန့ တစ္ေန့ ကုန္ဆုံးသြားတာနဲ့ တစ္ေန့စာ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း ေရာင္းခ်မႈ အားလုံးအ တြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားက အလုိအေလ်ာက္ ထုတ္ေပးမွာပါ။

အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာအဖဲြ ့အစည္းမ်ား
 • MPT
 • Ooredoo
 • MecTel
 • Telenor
 • Ytalk
 • mytel
 • Viber
 • Ananda

Red dot Pay

ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္း

ယခုအခါ Red dot ဆိုင္တိုင္းတြင္ Red dot Pay ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သင့္၏ ေဖာက္သည္မ်ား အေနျဖင့္ လစဥ္ေၾကး ေပးသြင္းျခင္း ႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို Red dot စက္မွ တစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ပိုမိုသိရွိရန္

မုိဘုိင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယခုအခါ Red dot စက္မွတဆင့္ ေငြျဖည့္ေပးျခင္း၊ ေငြထုတ္ေပးျခင္း အစရွိေသာ မိုလ္ဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျပီေနာ္။
 • ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေကာ္မရွင္အျမတ္ေငြ ရရိွျခင္းေၾကာင့္ အကိ်ဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိျခင္း
 • ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ ရရွိေသာေၾကာင့္သင့္ဆိုင္တြင္ ေစ်းဝယ္သူ ေဖာက္သည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း
 • ထိပ္တန္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းေၾကာင့္ သင့္ Red dot ဆိုင္အား ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတိုးပြားလာရံုသာမက
 • ေခတ္မွီ ရိုးရွင္းေသာနည္းပညာေၾကာင့္ လြယ္ကူလွပါတယ္။
ပိုမိုသိရွိရန္

ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေပါင္း (၂၁,၀၀၀) ေက်ာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္တိုးပြားဆဲ

Red dot ဆုိင္ရွင္မ်ားမွေျပာစကားမ်ားကုိဖတ္ရႈပါ။

သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုယခုပဲတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႔။

ေလွ်ာက္ထားရန္
စတိုးဆိုင္ပို္င္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား?

Red dot ဆုိင္တစ္ဆုိင္အျဖစ္ရပ္တည္လုိက္ပါ

ေအာက္ပါေဖာင္ကုိျဖည့္စြက္ျပီး ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။
Red dot မွမၾကာခင္ဆက္သြယ္သြားပါမယ္။

captcha

အသစ္ရယူရန္