Red dot Pay

ေငြေပးေခ်မႈအားလုံးကုိ
တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ ေပးေခ်ႏုိင္ရန္

Red dot Pay ဆိုသည္မွာ

Red dot Pay ဆိုတာကေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚမွ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ဝန္ေဆာင္မွူမ်ား ဝယ္ယူျခင္းနွင့္ အျခားေသာေငြေပးေခ်မွူမ်ားကို အလြယ္တကူ အဆင္ေျပစြာ နီးစပ္ရာ Red dot ဆိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပးေခ်ဝယ္ယူနိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွုတစ္မ်ိဳးပါ။ Red dot Pay ေငြေပးေခ်ဝန္ေဆာင္မွူ အသံုးျပဳသူမ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ေဘာက္ခ်ာကုဒ္ ျဖင့္ေငြေပးေခ်ျခင္းနွင့္ Red dot Pay PIN ျဖင့္ေငြေပးျခင္း စသည့္ပံုစံနွစ္မ်ိဳးျဖင့္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

အြန္လိုင္းေဘလ္မ်ားအား အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာ ေပးေဆာင္ျခင္း

ေန႔စဥ္ ေပးေဆာင္ရေသာ အြန္လိုင္းေဘလ္မ်ားအား အခ်ိန္ကုန္ လူအပင္ပန္းခံ၊ ေ၀းလံစြာ သြားရန္မလိုပဲ နီးစပ္ရာ Red dot အေရာင္းဆိုင္မွ တစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ ေပးေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Credit Card မလုိပဲ Online မွ ဝယ္ယူျခင္း

Credit Card မလိုပဲ Online မွ အေဝးေျပးကားလက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္လုိပါသလား။ စိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။Red dot Pay ႏွင့္ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ျပီး နီးစပ္ရာ Red dot ဆုိင္မ်ားတြင္ က်သင့္ေသာပမာဏကုိ ေပးေခ်ရန္ျဖစ္သည္။

အားလံုးအတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္
ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါျပီ။

Online မွ ဝယ္ယူေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေငြေပးေခ်လုိပါသလား။သတင္းစာဖုိး၊ မဂၢဇင္းဖုိးလစဥ္ေၾကးမ်ားကုိ အသစ္ျပန္လည္သက္တမ္းတုိးခ်င္ပါသလား။ Red dot ဆုိင္တစ္ေနရာတည္းတြင္ အားလံုးအတြက္ ေငြေပးေဆာင္ႏုိင္ပါျပီ။့ Red dot Pay ျဖင့္ ေငြေပးေဆာင္ျခင္းအားလံုးကို ေပးေခ်လိုက္ပါ။

Red dot ဆုိင္တုိင္းတြင္ Pay PIN မ်ား ရရွိနုိင္ျပီ

Pay Pins မိတ္ဆက္

Pay PIN ကို၀ယ္ယူျပီး Red dot ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ၀ဘ္ဆိုဒ္(သို႔မဟုတ္) app မ်ားတြင္အသံုးျပဳနိုင္ပါျပီ။

  1. နီးစပ္ရာ Red dot Store ဆိုင္ကိုသြားေရာက္၍ လိုအပ္ေသာ Pay Pin အေရအတြက္ကို၀ယ္ယူပါ။
  2. လက္ခံရရွိေသာ Pay Pin Code ေဘာက္ခ်ာအား မိမိ၀ယ္ယူေသာ ေငြ amount မွန္ မမွန္စစ္ေဆးပါ။
  3. Pay Pin ကိုအသံုးျပဳျပီး လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို၀ယ္ယူရန္ Online website (သို႔) apk ထဲသို႔၀င္ေရာက္ပါ။
  4. Online Website (သို႔) apk မွေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျပဳလုပ္၍ Pay Pin ကိုျဖည့္သြင္းျပီး လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ရယူပါ။

Please read terms and conditions for Red dot Pay Pin

Red dot Pay အလုပ္လုပ္ပံု

Online မွ Red dot Pay ျဖင့္ေပးေခ်ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူပါ။

QR Code (သို႔မဟုတ္) ေငြေပးေခ်ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မွ Payment Code ကုိရရွိမည္။

နီးစပ္ရာ Red dot အေရာင္းဆုိင္တြင္ လက္ခံရ႐ွိေသာ code ႏွင့္တကြ ေငြေပးေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။

သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ Red dot မွၾကားခံေပးေခ်ေပးျပီး ေငြရေျပစာကို သင့္အားျပန္လည္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Red dot Pay ျဖင့္ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲ?

Voucher ျဖင့္ ေပးေခ်ႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား
Myanmar Cars DB

Myanmar Cars DB

Easy Ticket

Easy Ticket

Pay PIN ျဖင့္၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား
Myanmar Game

Myanmar Game

Fantasy King

Fantasy King

Myanmar Music Store

Myanmar Music Store

Community Online

MMGames

Micro Empire

Micro Empire

GDC

Ballone Star

GDC

Global Digital Content

White Merak

White Merak

လစဥ္ကုန္က်ေသာ ၀ယ္ယူခမ်ား

သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္/လစဥ္ ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းေတြကို Red dot ဆိုင္မ်ားမွာ အခက္အခဲကင္းေဝးစြာ ေပးေဆာင္နုိင္ပါျပီ။ အရင္တုန္းက ပင္ပန္းခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေမ့ပစ္ျပီး လြယ္ကူသက္သာတဲ့ Red dot Pay ကို အသံုးျပဳၾကပါစုိ႔။

ေဘလ္ေဆာင္ရန္အတြက္အတူတူလုပ္ေဆာင္မည္႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမျကာမီလာပါေတာ႔မည္။

Credit Card မလုိပဲ Online တြင္ ေစ်းဝယ္ထြက္ႏုိင္ျခင္း။

Credit card မရွိလည္းစိတ္မပူပါနဲ႔။ Online မွာဝယ္ယူမႈမ်ားအားလုံးကုိ နီးစပ္ရာ Red dot ဆုိင္မ်ားတြင္ေငြေပးေခ်ႏုိင္ရန္ Red dot Pay ႏွင့္ေပးမည္ဆုိျပီးသာေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။

AYA Bankသည္ Red dot Pay ကုိ အေထာက္အပံ့ ေပးေသာ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

What do other people think of Red dot Pay?

သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္

အနီးဆုံး Red dot ဆုိင္အား ရွာေဖြပါ။

ယခု Red dot Pay ဆိုင္ (၁၃၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေနပါျပီ။ မၾကာမီမွာလည္း Red dot ဆိုင္ေတြပိုမ်ားလာမွာပါ။ ဒီဆိုင္ေတြမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ လစဥ္ေပးေဆာင္ရန္ ေဘလ္မ်ား၊သတင္းစာလစဥ္ေၾကးမ်ား၊ အြန္လိုင္း ဂိမ္းေငြေၾကး မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊အြန္လိုင္း Bus ကားလက္မွတ္မ်ား၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ေဘလ္မ်ားအျပင္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳး
ေသာ ေဘလ္မ်ားကို Red dot နဲ႔ ေပးေခ်နိုင္ေနပါတယ္။

ဆုိင္ရွာေဖြပါ
For Billers

လုပ္ငန္းရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္

Red dot Pay ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္လိုပါသလား။ Customer Care ကိုဆက္သြယ္လိုက္ပါ (ဖုန္း +95 1 370050 Viber +95 97963 47015) (သို႔မဟုတ္) “ပိုမိုသိရန္” ကို နိုပ္ျပီး ဝင္ၾကည့္ပါ။

ပိုမိုသိရွိရန္